Program Munajat Perdana anjuran Dewan Perdagangan Islam Malaysia pada 1hb. Jun, 2021 diadakan secara maya dengan dihadiri wakil daripada setiap DPIM Negeri.

DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 1 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 2 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 3 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 4 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 5 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 6 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 7 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 8 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 9 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 10 DPIM Selangor : Program Munajat Perdana DPIM 11