Mesyuarat Susulan Kerjasama DPIM & MCCC pada 7 Januari 2019 di Dewan Perdagangan Malaysia China. Satu persepakatan yang baik telah dimeterai dan akan menghasilkan lebih banyak manfaat kepada kedua-dua belah pihak.