Bina Wadah Memperkasa DPIM Sebagai Pemangkin Ekonomi Ummah 1

Bina Wadah Memperkasa DPIM Sebagai Pemangkin Ekonomi Ummah

SEBUAH organisasi yang hebat bukan sahaja mempunyai tadbir urus yang cekap dan dinamik bahkan berupaya menterjemah strategi, misi dan visi organisasi dengan jelas agar dapat difahami oleh keseluruhan tonggak organisasi di semua lapisan pentadbirannya. Untuk kekal relevan, setiap organisasi mesti bersedia untuk melalui proses mengkaji semula teras dan objektif kewujudan mereka supaya hala tuju yang […]