Pelembagaan Pertubuhan DPIM

Keahlian DPIM adalah tertakluk kepada Perlembagaan Pertubuhan yang telah ditetapkan.

Setiap ahli DPIM haruslah membaca dan memahami terma dan syarat keahlian yang ditetapkan di dalam perlembagaan pertubuhan. Pengetahuan mengenai keahlian akan dapat membantu semua ahli mempunyai pemahaman yang jelas dan dapat menyatukan semua ahli dengan matlamat yang sama.

DPIM ialah pertubuhan yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftran Pertubuhan Malaysia dengan nombor pendaftaran PPM-004-14-08051993

service
Jenis Keahlian Dalam DPIM

Dalam DPIM terdapat empat jenis keahlian iaitu: ahli biasa, ahli bergabung, ahli bersekutu dan ahli korporat. Klik butang di bawah untuk mengatahui jenis keahlian yang ada dalam DPIM serta syarat-syarat yang ditetapkan.

service
Borang Keahlian Dalam DPIM

Ingin menyertai dan menjadi sebahagian dari DPIM.
Dapatkan borang keahlian dan serahkan kepada DPIM Pusat atau wakli DPIM negeri bagi proses selanjutnya pendaftaran ahli.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

member
Dato’ Azli Ismail

Pengerusi DPIM Pahang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

member
Wan Abdul Rahim Wan Abdul Rahman

Pengerusi DPIM Labuan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

member
Dato Zahar Hashim

Pengerusi DPIM Perak