Tentang DPIM

Menjadikan DPIM sebagai Wadah Perjuangan Bisnes Berteraskan Al-Quran & As-Sunnah

Assalamualaikum.
DPIM dalam usaha membawa pelan strategik yang baharu untuk tempoh 9 tahun yang akan datang selari dengan cabaran ekonomi global dan kearah menuju Industri Revolusi 4.0 (IR 4.0). Berikutan cabaran ekonomi yang semakin meningkat, DPIM haruslah membuat perubahan dan mengatur tindakan yang bersesuaian dengan perubahan ekonomi dan iklim yang berlaku di seluruh dunia. InsyaAllah, saya percaya dengan penglibatan, kesungguhan, dan komitmen daripada sahabat-sahabat seperjuangan dapat menjadikan DPIM sebuah wadah yang benar-benar menepati kehendak dan acuan berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah.

Utama 6

Tuan Hj. Mohammad Sahar Mat Din
President DPIM

Utama 7
icon
Jihad Bisnes

DPIM membantu dalam membina program jaringan usahawan yang berstruktur dan sistematik. Ianya menggabungkan konsep seperti berjemaah, semangat bantu-membantu, disiplin kerja dan transaksi perniagaan yang patuh syariah.

icon
Wakaf Korporat

Berfungsi sebagai institusi wakaf melalui AWQAF dengan matlamat menggunakan bisnes dalam memperkasa golongan lemah ekonomi dan memangkin generasi depan umat Islam khasnya agar membuka akses kepada peluang bisnes dan korporat.

icon
Halal Ekonomi

DPIM dalam usaha membantu dalam menonjolkan industri halal sebagai satu
piawaian dan praktis yang konsisten bagi membantu perdagangan global serta membangunkan dan mencambah peluang pekerjaan dalam bidang industri halal.

icon
Misi Dagang

Kami berpengalaman dalam mengendalikan Misi Dagang ke pelbagai negara dalam usaha membantu perniagaan eksport dan import ahli kami.

icon
Konferens, Seminar dan Kongres

Menganjurkan aktiviti yang membantu dalam memartabatkan perniagaan usahawan Islam khususnya.

icon
Perundingan Perniagaan

DPIM terdiri daripada usahawan-usahawan berjaya dalam pelbagai sektor dan sedia membantu bagi mereka yang memerlukan khidmat nasihat dalam perniagaan mereka.

icon
Jaringan Perniagaan

Satu program yang dikenali sebagai rakan jihad bisnes adalah usaha dalam membantu usahawan DPIM untuk memperluaskan jaringan perniagaan.

Berita DPIM

BERITA DPIM PUSAT

Mesyuarat Agung Tahunan DPIM Pusat

Mesyuarat Agung Tahunan DPIM Pusat

Kunjungan Mahabbah ke DPIM Selangor

Kunjungan Mahabbah ke DPIM Selangor

Kunjungan Mahabbah ke DPIM Perlis

Kunjungan Mahabbah ke DPIM Perlis

Kunjungan Mahabbah ke DPIM Perak

Kunjungan Mahabbah ke DPIM Perak

BERITA DPIM NEGERI

Test News

Test nes contents.

Kelas Pemasaran Digital Anjuran Jawatankuasa ICT & Latihan DPIM Pahang dan POLISAS

Kelas Pemasaran Digital yang pertama anjuran Jawatankuasa ICT & Latihan dengan kerjasama DPIM Pahang & Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS) pada 19 Ogos 2019.

Kelas Pemasaran Digital Anjuran Jawatankuasa Kluster ICT & Latihan Kerjasama DPIM Johor

Kelas Pemasaran Digital yang pertama anjuran Jawatankuasa Kluster ICT & Latihan Kerjasama DPIM Johor di Larkin, Johor pada 24 Ogos 2019.

Kunjungan Mahabbah ke DPIM Selangor

Kunjungan Mahabbah ke DPIM Selangor

Utama 16
Utama 17
Utama 18
Utama 19
Utama 20
Utama 21
Utama 22
Utama 23
Utama 24
Utama 25